ელექტრონული ჟურნალი: eservices.schoolbook.ge პირველკლასელთა რეგისტრაცია: http://goo.gl/CbdgLg