ხშირად დასმული კითხვები

ორი, ან მეტი  ბავშვის შემთხვევაში, ფასდაკლება თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 200 აშშ დოლარის ეკვივალენტს ლარში.

2700 დოლარის ეკვივალენტი ლარში.

სწავლის წლიური საფასური მოიცავს ტრანსპორტირებას, ორჯერად კვებას, გახანგრძლივებულ სწავლებას და დამატებით წრეებს (ჭადრაკი, ფეხბურთი, ცეკვა, დებატები და ხატვა-ხელგარჯილობა).

სკოლას აქვს ელექტრონული ჟურნალი.

I-IV კლასებს ემსახურება ტრანსპორტი.

პირველკლასელთა მიღება ხდება სკოლის ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის, მშობლის განცხადებისა და ბავშვის  გასაუბრების საფუძველზე.

სხვა სკოლიდან უფროსკლასელთა მიღება ხდება მშობლის განცხადებისა და მოსწავლის ტესტირების საფუძველზე.

სწავლა ყველა კლასში იწყება 9:00 საათზე.

სკოლაში არის ჭადრაკის, ფეხბურთის, ხატვა-ხელგარჯილობის,  ცეკვის, დებატების, სიმღერის, ინგლისური ენის და მკითხველთა კლუბები.

I-VI კლასებში მოსწავლეებისთვის სავალდებულოა ფორმა.

მეშვიდე კლასამდე მოასწავლეებს აცვიათ ფორმა.

სკოლაში პირველი კლასიდან ინტენსიურად ისწავლება ინგლისური ენა; მეორე კლასიდან – რუსული ენა, მეოთხე კლასიდან-ფრანგული, გერმანმული და იტალიური ენა მოსწავლის არჩევანის მიხედვით,

სკოლაში პირველი კლასიდან ინტენსიურად ისწავლება ინგლისური ენა; მეორე კლასიდან – რუსული ენა, მეოთხე კლასიდან-ფრანგული, გერმანმული და იტალიური ენა მოსწავლის არჩევანის მიხედვით,

ნიშნები იწერება მეხუთე კლასის მეორე სემესტრიდან.

ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს სკოლა ატარებს საგაზაფხულო გამოცდებს.

ყოველწლიურად სკოლა აწყობს ზამთრის  და ზაფხულის შეკრებებს  ბაკურიანსა და  პანტიანში.

სკოლას აქვს საკუთარი შენობა, რომელიც მდებარეობს ირაკლი აბაშიძის ქ.N15-ში.

ჩვენი სკოლის მოსწავლეები 50, 70, და 100% დაფინანსებით მიემგზავრებიან უცხოეთის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში სასწავლებლად და წარმატებით აგრძელებენ სწავლას.